Głównym celem sesji jest ułatwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy sektorami nauki i biznesu poprzez przedstawienie różnych modeli transferu technologii oraz przedstawienie oferty ośrodków  transferu technologii, z których część będzie bezpośrednio reprezentować instytuty naukowe obecne na Kongresie. 
Sesja adresowana jest głównie do firm i przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej, rolnej, spożywczej, biotechnologicznej, ekologicznej i bioenergetycznej.

Program sesji obejmuje:

- Keynote:  wykład  eksperta transferu technologii w dziedzinie life science i biotechnologii - Rolanda Kozłowskiego, Prezes Zarządu Life Science Biznes Consulting (LSBC) Sp. z o.o.

- Dyskusję panelową „Jak zarobić na nauce?” – udział w dyskusji wezmą udział:

  • Aleksandra Mościcka-Studzińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  przedstawi możliwości finansowania innowacyjnych projektów w sektorze life science
  • dr Maciej Wierzbicki - Dyrektor ds. Projektów, Evestra Onkologia – podzieli się doświadczeniami w zakresie komercjalizacji rozwiązań w obszarze biotechnologii i podpowie, jak osiągnąć międzynarodowy sukces.
  • Dorota Hubka-Wójcik, Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Transferu Technologii – podzieli się doświadczeniami niezależnego centrum transferu technologii, dot. współpracy ze światem nauki, biznesu i w zakresie finansowania projektów B+R.
  • Kamil Kipiel Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. – podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie komercjalizacji innowacji w sektorze life science.  
- Prezentacje wystawców Strefy Transferu Technologii.

Udział w sesji jest bezpłatny po rejestracji: 
http://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/technology-transfer-zone/registration.html