tekst


W dniu 24 maja 2017 roku w EXPO Kraków odbyła się kolejna edycja Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowane przez Dziennik Polski. Tematyka majowego wydarzenia opierała się na tematach takich jak: "Jak polski rząd wspiera współpracę polskich przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami za granicą?”, „Jak rząd Bawarii wspiera współpracę swoich  przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami za granicą”, „Wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców przez Województwo Małopolskie”, „Finansowanie innowacji jako perspektywa rozwoju MSP – instrumenty unijne oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego”. Wśród gości specjalnych pojawili się między innymi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Janusz Cieszyński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Dardziński. W VII edycji Forum, która trwała 6 godzin udział wzięło 13 wyspecjalizowanych panelistów oraz około 200 uczestników.