Odbywający się co cztery lata Zjazd jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń naukowych dla całego środowiska diagnostyki laboratoryjnej. Dział PCO&DMC odpowiedzialny za organizację tego wydarzenia - dba o każdy szczegół i dokłada wszelkich starań, aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem nie tylko merytorycznym, ale i organizacyjnym.

Program naukowy obejmie 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe. Przez 4 dni uczestnicy Zjazdu będą obradować na temat postępów w diagnostyce laboratoryjnej ze szczególnym naciskiem na metalobomikę, lipidomikę i farmakogemikę, które leżą u podstaw medycyny personalizowanej. Przed oficjalnym rozpoczęciem przewidziano Walne Zgromadzenie Delegatów i wybór władz PTDL na kolejną kadencję.


Tradycyjnie, XIX Zjazdowi PTDL będzie towarzyszyć POLMEDLAB 2017 – wystawa prezentująca ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce.

Zjazd PTDL rozpoczyna sezon kongresowo-targowy w EXPO Kraków, zaraz po nim rusza EUROBIOTECH 2017, a już od października startujemy z targami.

Więcej o wydarzeniu na stronie www.ptdl2017.pl