Tatrzańska Izba Gospodarcza jest organizacją przedsiębiorców, prężnie działająca na terenie Podhala od 26 lat. Izba jest zaangażowana w działania między innymi Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski oraz konsorcjum rozwoju przedsiębiorczości działającego przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do promocji aktywnie działających firm z Podhala i promować inicjatywy regionalne na targach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

http://www.tig.zakopane.pl/