Zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu, spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu podanych tematów.
  1. Wizja targów 2030;
  2. Nie tylko marketing – targi jako droga rozwoju biznesu firmy;
  3. Targi dają więcej – korzyści z udziału w targach;
  4. Event w wielu wymiarach – cecha współczesnych targów;
  5. Nowe media w służbie targów;
  6. Neuromarketing na targach;
  7. Najnowsze technologie wykorzystywane na targach;
  8. Promocja idei targów;
  9. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości;
  10. Global Exhibitions Day – koncepcja promocji święta przemysłu wystawienniczego na rok 2020.
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe, a laureaci konkursu będą mieli możliwość prezentacji swoich projektów na imprezie promującej targi oraz do udziału w wydarzeniach związanych z promocją Global Exhibitions Day 2019.


Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Przemysłu Targowego.