​Za inspirację dla autorki projektów służył styl industrialny a głównym założeniem było uwypuklenie znaczenia miejsca w przestrzeni miejskiej. Na gruncie tych założeń powstał projekt, który otacza EXPO Kraków niesamowitą zielenią.

Budowa EXPO Kraków  w 2014 roku zainicjowała rewitalizację Dzielnicy Czyżyny, niegdyś silnie uprzemysłowionej, a obecnie przyrodniczo zdegradowanej części miasta. Z całą pewnością należy kontynuować przywracanie okolicznym obszarom wartości przyrodniczej i kulturowej.

Serdecznie dziękujemy Pani dr hab. inż. arch. prof. PK Agacie Zachariasz, Kierownikowi Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu, Panu dr inż. arch. Bartłomiejowi Homińskiemu z Zakładu Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych, który był jednym z projektantów EXPO Kraków oraz autorce pracy Pani Elżbiecie Pajor.