W dniach 24-28 listopada 2019 w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja nt. Nauki i Technologii Węglowej. To renomowane wydarzenie stanowi jedną z wiodących na świecie konferencji w dziedzinie badań nad węglem, która zazwyczaj gromadzi kilkuset delegatów reprezentujących środowiska akademickie, przemysł i rządy z całego świata. Poprzednie edycje organizowane były w Chinach, Australii, USA, Hiszpanii, Afryce Południowej i Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że w 2019 roku Kraków stanie się miejscem owocnego spotkania wszystkich zainteresowanych tematami, których podjęcie jest planowane podczas Konferencji ICCS&T.