​W dniach 3-6 września 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo Kongresowym EXPO Kraków odbył się organizowany co cztery lata Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Labolatoryjnej. Było to największe i najważniejsze wydarzenie naukowe w działalności Towarzystwa, połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz PTDL na kolejną kadencję.

W wydarzeniu udział wzięło około 1400 uczestników. XIX Zjazdowi PTDL towarzyszyła wystawa POLMEDLAB 2017 prezentująca aktualną ofertę firm działajacych na rynku IVD
w Polsce, która skupiła 54 wystawców. Program naukowy XIX Zjazdu PTDL objął 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe. ​Tematyka obrad skupiała się na postępach medycyny laboratoryjnej ważnych z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki, w tym dynamicznie obecnie rozwijających się obszarach diagnostyki laboratoryjnej, takich jak metabolomika, lipidomioka czy farmakogenomika, leżące u podstaw medycyny personalizowanej. 

4 września wszyscy uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w Spotkaniu Towarzystkim, które odbyło się w Starej Zajezdni by DeSilva. Na tle muzyki na żywo, która skutecznie zachęcała do tańca oraz wspaniałego bufetu wszyscy goście bawili się do późnej nocy.