​W dniu 23 października  2017 r. w EXPO Kraków odbyło się VIII Forum Przedsiębiorców Małopolski, którego tematyka związana była przede wszystkim z wpływem rozwoju infrastruktury i transportu na polską gospodarkę. W wydarzeniu udział wzięło 5 prelegentów i 7 panelistów a wśród nich goście specjalni m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk, 
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju - Jarosław Orliński. VIII Forum Przedsiebiorców przyciągnęło blisko 200 uczestników, którzy mieli okazje wysłuchać wystąpień ważnych osobistości z dziedziny infrastukruktury i transportu.