W dniu 27 maja, 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo - Kongresowym odbyła się uroczysta kolacja na zakończenie Światowego Kongresu Nasiennego.Hasłem przewodnim Kongresu była natura (Sharing Passion for Nature), a tematem kolacji galowej w EXPO – cztery żywioły: Ziemia, Woda, Ogień i Powietrze. To do nich dostosowany został scenariusz imprezy: program artystyczny (pełne pasji i kolorów występy Art Collor Ballet) oświetlenie i  oprawa multimedialna (przygotowana i zrealizowana przez  firmę Concept Music Art), a także menu. Kolory i smaki potraw, przyrządzonych przez firmę SCC - Service Congress Center, również nawiązywały do żywiołów. W EXPO Kraków stanęła duża scena oraz gigantyczne ekrany umożliwiające każdemu uczestnikowi kolacji komfortowy odbiór tego, co działo się na scenie.Na uroczystą kolację przybyło 1500 uczestników Kongresu z całego świata.