​Data: 17 - 22 sierpień, 2014
Miejsce: Hotel Holiday Inn,  Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagiellońsi, Focas Resarch Institute


W dniach 17-22 sierpnia 2014 roku w krakowskim hotelu Holiday Inn odbyła się międzynarodowa konferencja SPEC 2014: "Shedding New Light on Disease". Obrady były poświęcone przede wszystkim rozwojowi nowoczesnych zastosowań spektroskopii wibracyjnej. Obrady były ósmym spotkaniem z tego cyklu. Poświęcone były przede wszystkim dalszemu rozwojowi nowoczesnych zastosowań spektroskopii wibracyjnej oraz krytycznemu przeglądowi związanych z nią wyzwań w szerszym kontekście najnowszych osiągnięć technicznych.
Kongres uświetniła impreza powitalna w Ratuszu Rady Miasta, bankiet w Zamku Królewskim w Niepołomicach oraz uroczysta kolacja na Kazimierzu.