1. "Rozwój działalności eksportowej firmy w Krakowie Sp. z o.o. na docelowych rynkach zagranicznych"

Targi w Krakowie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój działalności eksportowej firmy w Krakowie Sp. z o.o. na docelowych rynkach zagranicznych"


​Projekt jest realizowany do 31 marca 2020 r. Jego celem projektu jest umiędzynarodowienie usług na rynkach zagranicznych poprzez udział w roli wystawcy w trzech imprezach targowo-wystawienniczych:

IMEX we Frankfurcie (Niemcy), odbywającej się w terminie 21-23 maja 2019

IBTM World w Barcelonie (Hiszpania), odbywającej się w terminie 19-21 listopada 2019

Convene w Wilnie (Litwa), odbywającej się w terminie 12-13 lutego 2020.Spodziewane efekty:

Ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą na nowe rynki zagraniczne, na których firma nie była dotychczas obecna.

Dofinansowanie projektu z UE:  62 212,50 zł
Całkowita wartość projektu: 162 595,50 zł
2. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość"


Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Firma otrzymała grant w wysokości: 432 000 PLN 3. "Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Targi w Krakowie Sp. z o.o.”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem Projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów.

Firmie przyznano wsparcie w wysokości: 128 502,39 PLN